Yeni Vergi Affına Ne Kadar Hazırlıklısınız? (Duyumlar Affın Çıkacağı Yönünde)

Son günlerde ulusal basında, “Reel Sektörde Vergi Affı Beklentisi Arttı”, “Genel Vergi Affı Konuşuluyor” türünden haberler çıkıyor. Şirket sahipleri de, “af çıkacak mı” sorusunu, Mali Müşavirlerine, Yeminli Mali Müşavirlerine hatta vergi dairesindeki memurlara soruyorlar. Bu sorunun yanıtı genellikle, “öyle bir söylenti var” oluyor. Bu yanıt karşısında mükelleflerin af beklentileri daha da artıyor. Öte yandan, Maliye Bakanı Ağbal,”Vergi affı asla söz konusu değil” diyor. Anlayacağınız, yeni vergi affı konusunda kafalar oldukça karışık.

Duyumlar, Affın Çıkacağı Yönünde

Ankara kaynaklı duyumlarımıza göre yeni bir vergi affının yaklaşmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda,  olası bir vergi affından yararlanmak isteyen firmaların, 31.12.2015 tarihli bilançolarında yer alacak özellikle, Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarını iyi değerlendirmeleri, başka bir deyişle, yeni vergi affına hazırlık yapmaları gerekiyor.

Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarına Dikkat!

Özellikle bankalardan kredi kullanan firmaların, kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa varlıklarını ve ortaklardan alacaklarını; Alıcılar, Alacak senetleri gibi hesaplarda gizledikleri, İdare tarafından da biliniyor. Bu nedenle, çıkması beklenen yeni vergi affının en önemli ayağını, kasa ve ortaklardan alacaklar hesapları oluşturuyor.

Anımsanacak olursa, en son 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 6552 Sayılı Yasayla kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan kasa varlığı ve ortaklardan alacaklarına ilişkin kayıtlarını düzeltme olanağı tanınmıştı. Mükellefler de, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa varlıkları ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı üzerinden hesaplanan, %3’lük vergiyi ödeyerek kayıtlarını düzeltmişlerdi. 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında, kasa varlıklarını ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarını; Alıcılar, Alacak Senetleri, Verilen Sipariş Avansları gibi hesaplarda gizleyen mükellefler ise bu yasadan yararlanamamışlardı.

31.12.2015 Tarihli Bilançolara Dikkat!

Yeni Vergi affından en üst düzeyde yarar sağlamak isteniyorsa,  25 Nisan tarihine kadar verilecek olan 2015 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekindeki bilançolarda, kayıtlı Kasa varlığı ve ortaklardan alacakların başka hesaplarda gizlenmemesi gerekiyor. Bu nedenle, yasal süresinde verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesiyle verilen 31.12.2015 tarihli bilançolardaki bilgiler çok önemli.

Yasal Süresinden Sonra Verilecek Düzeltme Beyannamelerine Dikkat!

Yasal süresinde verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekindeki bilançoda, kayıtlı Kasa varlığı ve Ortaklardan Alacaklar başka hesaplarda gizlenmişse, yasal süresinden sonra verilecek düzeltme beyannamesi ile 31.12.2015 tarihli bilançoyu, yani Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabını düzeltebilirsiniz, ancak çıkması olası yeni vergi affından yararlanamazsınız. Tıpkı 2013 bilançolarına af getiren 6552 sayılı yasanın uygulanışında olduğu gibi.