Yeni Vergi Affı İle ilgili Görüş ve Önerilerimizi Milletvekillerine Bizzat İlettik

Kamuoyunda yeni vergi affı olarak nitelendirilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Kanun Tasarısı” ve diğer bazı Kanunlar hakkında görüş ve önerilerimizin yer aldığı dosyayı siyasi parti temsilcilerine bizzat sunduk.
 
Tasarıya ilişkin görüş ve önerilerimiz özetle;
 
1)      Tasarının, sadece 2016 Temmuz-2017 Mart dönemi arasındaki kesinleşmiş borçları kapsayacak olması yeterli değildir.
2)      Tasarı, bu haliyle Kanunlaşırsa istenilen etkiyi yaratmaz ve işlevsiz olur.
3)      Tasarıya, 2016 yılını kapsayacak şekilde, 6736 sayılı Kanunda yer alan; matrah ve vergi artırımı, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerinde eklenmesi gerekir.
4)      Tasarıya, borçları silinmiş ve sigortalılıkları durdurulmuş Bağ-Kur’lulara,  durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamını, 5510 Sayılı Kanunun 80. Maddesine göre hesaplanacak prime esas kazanç üzerinden yeniden ihya ile ödeyebilme ve hizmetten saydırabilme imkanı tanıyan madde eklenmelidir.
 
Diğer Kanunlara İlişkin görüş ve önerilerimiz özetle;
 
1)      6736 Kanun Kapsamında yapılandırılan ve 6770  sayılı Kanunun 26. maddesiyle, 6736 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. madde ile 2017 Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs 2017 tarihine ötelenmişti. Ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle, Mayıs 2017 tarihine ötelenen taksit ödeme süresinin 30 Eylül 2017 tarihine ötelenmesi gerekir.
 
2)      6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (i) bendinde  Türkiye’de  yerleşik olmayanlara yapılan konut ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmişti. Bu düzenleme, Türkiye’de yaşayan yurttaşlarımıza karşı yapılmış ciddi bir haksızlıktır ve anayasaya aykırıdır. Bu istisnanın, Türkiye’de yaşayan yurttaşlar için de uygulanabilmesi yönünde, yeni bir düzenleme yapılması ya da Anayasaya aykırılığı yönüyle konunun, Anayasa Mahkemesine taşınması gerekir.