Yenge Vergimiz de Var !

Yazının başlığı size ilginç gelebilir, hatta bu vergi türünü ilk defa duyuyor olabiliriniz. Hemen belirtelim böyle bir vergi türü yok. Yazının ilerleyen bölümlerinde ödenen verginin tam da yenge vergisi olduğu konusunda bize hak vereceksiniz. Konut kira gelirlerinin vergiye tabi olduğu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 70’inci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Yine, konutun kimlere kiraya verilmesi durumunda emsal kira bedeli esasının uygulanacağı ya da uygulanmayacağı aynı kanunun 73’üncü maddesinde açıklanmıştır.

Yengeye Konut Tahsisine Vergi Var

Gelir Vergisi Kanunun 73’üncü maddesine göre, kiraya verilen konut için yıllık kira geliri, konutun emlak vergisi değerinin yüzde 5’inden az olamaz. Buna  “Emsal Kira Bedeli” deniliyor. Örneğin,  emlak vergisi değeri 250 bin lira olan bir daireniz var. Bu daireyi kira almaksızın yani bedelsiz olarak evli olan erkek kardeşinize tahsis ettiniz. Gelir Vergisi Kanunun 73’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre, kardeşinize tahsis ettiğiniz daire için emsal kira bedeli hesaplanmayacağından, kira geliri (GMSİ) beyannamesi vermez ve herhangi bir vergi ödemezsiniz. Ancak, bir gün kardeşiniz vefat eder ve dul olan yengeniz ve yeğeniniz o dairede oturmaya devam ederse iş değişir. Bu defa, kardeşinizin emaneti olarak gördüğünüz yengenize tahsis ettiğiniz, 250 bin lira değerindeki o daire için “emsal kira bedeli” üzerinden vergi, diğer bir değişle “Yenge Vergisi” ödersiniz.(Bkz. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 14.08.2012 tarih ve 62030549-GVK 70-2564 Sayılı Özelgesi)

Yeğene Konut Tahsisine de Vergi Var

“Yenge Vergisi” ödememek için ben o daireyi aslında yengeme değil, yeğenime tahsis ettim de diyebilirsiniz. Ancak burada da karşınıza yine Gelir Vergisi Kanunun 73’üncü maddesinin 2’nci fıkrası engeli çıkar. Daireyi yeğeninize tahsis ettiğinizi söylerseniz, bu defa “Yenge Vergisi “ ödemezsiniz ama aynı tutarda “Yeğen Vergisi” ödersiniz. (Bkz. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 26.08.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 70-1437 Sayılı Özelgesi)

 

Ne kadar “Yenge Vergisi” ödersiniz?

2015 yılının başından sonuna kadar yengenizin o dairede ikamet ettiğini düşünelim. Bu durumda önce, 250 bin lira değerindeki dairenin yüzde 5’i dikkate alınarak “Emsal Kira Bedeli” hesaplanır. Yüzde 5’lik tutar, yani 12 bin 500 lira sizin, gerçekte elde etmediğiniz ancak vergi kanunlarına göre elde ettiğiniz varsayılan emsal kira gelirinizdir. Gerçekte elde etmediğiniz kira geliriniz nedeniyle,2016 Şubat ayı içerisinde “Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi” vermek zorunda kalır ve yaklaşık 1.000 lira vergi diğer bir değişle  “Yenge Vergisi” ödersiniz.