Yabancıya KDV’siz Konut Satışı Anayasa Mahkemesi’nde

Hatırlanacağı üzere, 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (i) bendi ile  Türkiye’de  yerleşik olmayanlara yapılan konut ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmişti.

Anayasaya Aykırı Demiştik

27/04/2017 tarihli yazımızda, “Bu düzenleme, Türkiye’de yaşayan yurttaşlarımıza karşı yapılmış ciddi bir haksızlıktır ve anayasaya aykırıdır. Bu istisnanın, Türkiye’de yaşayan yurttaşlar için de uygulanabilmesi yönünde, yeni bir düzenleme yapılması ya da Anayasaya aykırılığı yönüyle konunun, Anayasa Mahkemesine taşınması gerekir.” demiştik.