Teşvik Belgesi Kapsamında Satış Yapanlar Dikkat-1

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesine göre, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır.

Satıcı İşletmelerin, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yaptıkları satışlarla ilgili çok önemli bir noktayı atladıkları ve bu nedenle özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir.

BİLDİRİM FORMU İLE BEYAN EDİLMESİ GEREKİYOR

Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcıların, ilgili satışlarını KDV beyannamesinde beyan ettikleri ancak aynı satışı “yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat istisnası bildirim formunu”  ile beyan etmedikleri ya da geç beyan ettikleri görülmektedir.

KDVGUT’nin 5.4.1. Satıcıların Bildirim Zorunluluğu başlıklı bölümünde açıklandığı üzere, teşvik belgesi kapsamında yapılan satışların, iki aşamalı olarak beyan edilmesi gerekiyor.

Birincisi, teşvik belgesi kapsamında yapılan satış, satıcı işletme tarafından ilgili ay KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.

İkincisi, teşvik belgesi kapsamında yapılan aynı satış, yine satıcı işletme tarafından, ilgili ay KDV beyannamesinin verilme süresi içinde“yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat istisnası bildirim formunu”  ile de beyan edilecektir.( İnternet Vergi Dairesi / Bilgi Girişi / KDV İst. Belg. Talepleri / 9-b Yatırım Teşvik Belgesi Bilgi Girişi)

CEZASI VAR

Satışını, sadece KDV beyannamesi ile beyan edip,  ayrıca bildirim formu ile beyan etmeyen ya da geç beyan eden satıcı işletmelere, 213 Sayılı V.U.K. Mükerrer 355/1-1 maddesi gereği Özel Usulsüzlük Cezası kesilmektedir.

**************

23.11.2017 tarihli “SGK Denetimlerinden Ceza Yememek İçin…” başlıklı yazımızda, Sosyal Güvenlik Kurumunun, özellikle son günlerde, alışılmışın dışında denetim stratejisi uyguladığını ve bu denetimlerin SGK Müfettişleri tarafından yapıldığını yazmıştık. Ancak Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneğinin nazik bilgilendirmesi ile söz konusu yazımızda, aynı denetimlerin Sosyal Güvenlik Denetmenlerince de yapıldığını yazmayı unutmuşuz. Bu vesile ile hem SGK Denetmenleri ve yardımcılarına hem de SGK Müfettişleri ve yardımcılarına, denetimlerde kolaylıklar diliyor, saygılarımı sunuyorum