Teşvik Belgesi Kapsamında Satış Yapanlar Dikkat (1.600 TL Cezası Var!)

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesine göre, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır. Yine söz konusu teslimlerin, teslimin yapıldığı ilgili ay KDV beyannamesinde beyan edilmesi ve yine bu teslimin,  “yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat istisnası bildirim formu” doldurularak internet vergi dairesi üzerinden bildiriminin yapılması gerekmektedir.

İnternet Vergi Dairesinin, internet sitesinde yapılan güncelleme sonucu, söz konusu bildirim formunun bulunduğu sekme değiştiğinden, birçok meslektaşımız söz konusu bildirim formunu dolduramadılar. Bu durum, bildirim zorunluluğu ortadan kalktı mı sorusunu akıllara getirdi. Ancak bu yönde bir düzeleme söz konusu değil yani bildirim zorunluluğu da cezası da devam ediyor.

Örneğin; işletmesi 3 Ocak 2019 tarihinde Teşvik Belgesi sahibi İşletmesine, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesi kapsamında satış yapmış ise, satışa ilişkin düzenlenen faturanın, Ocak/2019 dönemi KDV beyannamesinde beyan edilmesi yine ayrıca söz konusu satışın, Ocak/2019 dönemi KDV beyannamesinin verilme süresi içinde, internet vergi dairesi üzerinden “yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat istisnası bildirim formu”  ile bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Satıcı A İşletmesi tarafından söz konusu satışın, Ocak/2019 dönemi KDV beyannamesinin verilme süresi içinde, internet vergi dairesi üzerinden bildiriminin yapılmaması durumunda, söz konusu İşletmeye213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355/1-1 maddesi gereği, 2019 yılı için 1.600 TL tutarında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanacaktır.

BİLDİRİM FORMUNU DOLDURMAYI UNUTMAYIN

Özel usulsüzlük cezası ile karşılaşmamak için teşvik belgesi kapsamında yapılan satışa ait bildirim formunu aşağıdaki şekilde doldurmayı unutmayın.

1-İnternet Vergi Dairesi Giriş ekranına aşağıdaki link üzerinden giriş yapılmalıdır. https://intvrg.gib.gov.tr/

2-Kullanıcı Girişi seçilerek; kullanıcı adı, parola ve şifre girilmelidir.

3- Sol en alt köşede “KDV İade İşlemleri” grubundan en alt satırdaki KDV İstisna Belgesi İşlemleri sekmesi seçilmelidir.

4- Bu sekme açıldıktan sonra “9-B Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makina Teçhizat İstisnası Bildirim Formu Girişi (Satıcılar İçin)” sekmesi seçilmelidir.

5- Bu sekme içerisine girildiğinde; Vergi Dairesi seçimi yapılarak, Giriş butonuna tıklanarak işlem devam ettirilmelidir.