SGK, SMMM ve YMM’leri Mercek Altına Aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, son yıllarda kayıt dışı istihdamla mücadelede yoğun bir çalışma yürütüyor. SGK bu defa, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerinde içinde bulunduğu serbest meslek faaliyetinde bulunan meslek guruplarını ( Avukatlar, Mimarlar, Veterinerler gibi)  mercek altına aldı. 

HİÇ SİGORTALI ÇALIŞANI OLMAYANLAR MERCEK ALTINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özellikle son dönemde yanında hiç çalışanı olmayan serbest meslek gruplarına uyarı yazıları gönderiliyor. Söz konusu yazılardan bir tanesinin ilgili bölümünü, noktasına virgülüne dokunmadan aynen aktarıyor, yorumu sizlere bırakıyoruz.

“… Kurumumuz kayıtlarında yapılan incelemeler neticesinde muhasebe ve defter tutma faaliyetleri alanında kendi adınıza ve hesabınıza bağımsız olarak çalıştığınız, ancak bu alanda hiç kimseyi sigortalı olarak bildirmediğiniz tespit edilmiştir.

Bu itibarla Kurumumuzun geçmişe yönelik inceleme yetkisinin 10 yıl olduğu hususu da dikkate alındığında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin en aza indirilmesi bakımından; yürütmekte olduğunuz faaliyet kapsamında büronuzda çalışanınız veya çalışanlarınız bulunuyorsa bunlara ilişkin sigortalılık bildirimlerini zamanında yapmanız gerektiği hususunu hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”