SGK Denetimlerinden Ceza Yememek İçin…

Sosyal Güvenlik Kurumu, özellikle son günlerde, alışılmışın dışında denetim stratejisi uyguluyor.

ÖNCE BİLGİLENDİRME ZİYARETİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, başmüfettişlerini işyerlerine gönderiyor. Görevlendirilen başmüfettişler, şaşıracaksınız ama denetim yapmıyor. Müfettişler, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları, mevzuatın öngördüğü hak ve yükümlülükler, Kurumun ve Devletin uygulamaya koymuş olduğu teşvikler,  kayıtlı işçi çalıştırmanın önemi, kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yapılacak bir denetimde tespiti halinde karşılaşılacak yaptırımlar hakkında bilgi veriyorlar ve bu bilgilendirmeyi tutanak altına alıyorlar. Bilgilendirme ziyaretlerini tamamlayan müfettişler, işyerinizi, bir hafta sonra bu defa denetim için ziyaret edeceğiz diyerek ayrılıyorlar.

BİR HAFTA SONRA YERİNDE DENETİM

Bir hafta sonra gerçekleşen denetimde; kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığından, ücret bordrolarından, çalışan işçilerle birebir görüşmeye kadar bütün denetim tekniklerini kullanıyorlar. Denetimlerde özellikle, çalışanların tamamının asgari ücretten gösterilip gösterilmediğine dikkat ediyorlar. Denetim sırasında, yönetici pozisyonunda olan çalışanların ücretleri üzerinde duruyorlar. Müfettişler, yönetici statüsünde olanların asgari ücretten gösterilmesi durumunda, bu kişilerin, denetimin yapıldığı aydan itibaren sigorta primine esas ücretlerinin yükseltilmesini istiyorlar ve takip ediyorlar…

MATRAH ARTIRIN!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun son günlerdeki uyguladığı denetim stratejini; bilgilendir, denetle, takip et, cezalandır üzerine kurduğu görülmektedir.

Bu sebeple, SGK denetimlerinden ceza yememek için;  Müfettişler tarafından yapılan denetimleri önemseyin, çalışanlarınızın aldıkları gerçek ücret üzerinden sigorta primlerini ödeyin. Kısaca, matrah artırın!