Ödenmeyen SGK Primleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Son dönemlerde ödenmeyen sigorta primleri ile ilgili; ödenmeyen SGK primine ait sadece işveren payının mı yoksa hem işçi hem işveren payının mı kanunen kabul edilmeyen giderlere atılıp atılmayacağı konusunda tereddüt yaşanmaktadır.

Bilindiği üzere; 5510 Sayılı Kanun’un Primlerin Ödenmesi başlıklı  88. Maddesinde: “…..Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. “ denilmektedir.

Dikkat edilecek olursa söz konusu maddede, kuruma fiilen ödenmeyen sigorta priminden bahsedilmekte olup, kuruma fiilen ödenmeyen işveren payı veya işçi payı gibi kavramlardan bahsedilmemektedir.

Sistem Üzerinden Kontrol Ediyor

Maliye İdaresi konuya çok basit yaklaşmakta ve İşletmelerce ödenmeyen SGK prim tutarlarını sistem üzerinden kontrol etmektedir. İdare tarafından, İşletmelerce kuruma verilen Gelir veya Kurular Vergisi beyannamelerinde dikkate alınan kanunen kabul edilmeyen gider tutarı ile ödenmeyen SGK prim tutarı karşılaştırılmaktadır. SGK borç dökümündeki ödenmemiş prim tutarı, işletmelerin Gelir/Kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate aldığı kanunen kabul edilmeyen giderlerden büyükse, İşletmeler izaha davet edilmektedirler.

Borç Dökümü Alarak İşlem Yapın

İşletmenizin ödenmemiş SGK prim borcu varsa ve olası bir izaha davet durumunda eleştirilerle karşılaşmak istemiyorsanız, öncelikle SGK borç dökümü alın ve borç dökümündeki  ödenmemiş prim tutarlarını (İşçi ve İşveren Payı dahil) kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alın.