Kategori Arşivleri: KÖŞE YAZILARI

Mesleki uzmanlık alanım ve güncel konular üzerinde kaleme aldığım ve bir çok internet sitesinde yer alan köşe yazılarım.

Çekler ve Karşılıksız Çeklerin Tüm Muhasebe Kayıtları

Örnek: İşletme 100.000 TL’lik ticari mal almış ve karşılığında çek KEŞİDE etmiştir. ——————————————/——————————————– 153 TİCARİ MALLAR                        100.000 191 İNDİRİLECEK KDV          18.000 320      SATICILAR.   118.000 Ticari mal alımı ————————————————————————————— ——————————————/——————————————– 320      SATICILAR.   118.000 103 VERİLEN ÇEK. VE ÖDEME EMİR.     118.000 Ödemenin gerçekleşmesi ————————————————————————————— İşletme bir süre sonra söz konusu çekin bedelini bankadan ödemiştir. ——————————————/——————————————– […]

Kamu Borcu Olan Ltd Şirket Ortaklarına Büyük Fırsat

Bilindiği üzere, limited şirketlerde müdürler dışındaki ortaklar, 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre; şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar. En son çıkan 7020 sayılı yapılandırma Kanunu, limited şirket ortaklarına, limited şirketten tahsil edilemeyen kamu borçları yönünden önemli bir imkan sunmaktadır. Buna göre, limited şirket […]

Yeni Vergi Affı İle ilgili Görüş ve Önerilerimizi Milletvekillerine Bizzat İlettik

Kamuoyunda yeni vergi affı olarak nitelendirilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Kanun Tasarısı” ve diğer bazı Kanunlar hakkında görüş ve önerilerimizin yer aldığı dosyayı siyasi parti temsilcilerine bizzat sunduk.   Tasarıya ilişkin görüş ve önerilerimiz özetle;   1)      Tasarının, sadece 2016 Temmuz-2017 Mart dönemi arasındaki kesinleşmiş borçları kapsayacak olması yeterli […]

Yabancıya KDV’siz Konut Satışı Anayasa Mahkemesi’nde

Hatırlanacağı üzere, 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (i) bendi ile  Türkiye’de  yerleşik olmayanlara yapılan konut ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmişti. Anayasaya […]

Stok Affı Konusunda Bilinmesi Gerekenler ve Muhasebe İşlemleri-(4)

Bu yazımızda stok affıyla ilgili, 6736 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi kapsamında, faturalı alınıp faturasız satılmış ilaçların kayıtlardan çıkarılmasıyla ilgili bilgi aktarmaya çalışacağız. 4.      FATURALI ALINIP FATURASIZ SATILMIŞ İLAÇLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI 4.A- ECZANELER AÇISINDAN Kayıtlarda yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçlarla ilgili düzenlemeden kimler yararlanabilecek? Stok kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte bulunmayan ilaçlara ilişkin […]

Stok Affı Konusunda Bilinmesi Gerekenler ve Muhasebe İşlemleri-(3)

18.08.2016 tarihinde yayımlanan,“Stok Affı Konusunda Bilinmesi Gerekenler ve Muhasebe İşlemleri – (1)” başlıklı yazımızda, “Faturasız Satın Alınan Malların Kayda Alınması” konusunu,29.08.2016 tarihinde yayımlanan “Stok Affı Konusunda Bilinmesi Gerekenler ve Muhasebe İşlemleri – (2)”başlıklı yazımızda ise “Faturasız Satın Alınan Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Kayda Alınması”konularında bilgi aktarmıştık. Bu yazımızda ise stok affıyla ilgili, 6736 sayılı Kanun’un 6/2-a […]

Stok Affı Konusunda Bilinmesi Gerekenler ve Muhasebe İşlemleri-(2)

18.08.2016 tarihinde muhasebetr.com sitesinde yayımlanan, “Stok Affı Konusunda Bilinmesi Gerekenler ve Muhasebe İşlemleri-(I)” başlıklı yazımızda 6736 Kanun kapsamında yapılan “stok affı” düzenlemesiyle ilgili bilgi vermiştik. Önceki yazımızda, anonim şirketlerden limited şirketlere, serbest meslek erbabından kolektif şirketlere kadar bütün gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin yararlanabileceği “stok affı” düzenlemesiyle yükümlülere üç önemli olanak tanındığını belirtmiştik. Söz konusu yazımızda, […]

Stok Affı Konusunda Bilinmesi Gerekenler ve Muhasebe İşlemleri-(I)

Değerli okurlar, hatırlanacağı üzere Maliye Bakanı Ağbal,”Vergi affı asla söz konusu değil” dediği günlerde bu sitede yayımlanan “Yeni Vergi Affına Ne Kadar Hazırlıklısınız? (Duyumlar Affın Çıkacağı Yönünde) başlıklı yazımda vergi affının yaklaşmakta olduğunu yazmıştık. Söz konusu yazıda mükelleflerin vergi affından en üst seviyede yarar sağlayabilmesi hususunda tavsiyelerde bulunmuştuk. Tavsiyelerimizi dikkate alıp bilançolarında gerekli düzeltmeleri yapan […]

Yeni Vergi Affına Ne Kadar Hazırlıklısınız? (Duyumlar Affın Çıkacağı Yönünde)

Son günlerde ulusal basında, “Reel Sektörde Vergi Affı Beklentisi Arttı”, “Genel Vergi Affı Konuşuluyor” türünden haberler çıkıyor. Şirket sahipleri de, “af çıkacak mı” sorusunu, Mali Müşavirlerine, Yeminli Mali Müşavirlerine hatta vergi dairesindeki memurlara soruyorlar. Bu sorunun yanıtı genellikle, “öyle bir söylenti var” oluyor. Bu yanıt karşısında mükelleflerin af beklentileri daha da artıyor. Öte yandan, Maliye […]

Tür Değişikliğinde Pay Senetlerinin İlk Edinim Tarihi Konusu Açıklığa Kavuştu

Son yıllarda, gerek hukuksal, gerekse vergisel avantajları nedeniyle limited şirketler tür(nevi) değişikliği yoluyla anonim şirkete dönüştürülüyor. Özellikle, şirket paylarını vergisiz satmak isteyen gerçek kişi limited şirket ortakları bu yolu yeğliyor. Limited Şirketin Tür Değiştirmesi Devir Hükmünde Kabul Ediliyor Limited şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirkete dönüştürülebiliyor. Limited şirketin,  5520 sayılı Kanunun 19 […]