Kategori Arşivleri: KÖŞE YAZILARI

Mesleki uzmanlık alanım ve güncel konular üzerinde kaleme aldığım ve bir çok internet sitesinde yer alan köşe yazılarım.

Kira Gelirlerinde İzaha Davet Başladı

Son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapıyor. Bu konuda en son düzenleme, 25 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapıldı. Söz konusu tebliğ ile İzaha davet müessesesinin usul ve esasları belirlendi. Bu haftaki yazımızda, özellikle kira geliri olup bir şekilde […]

SGK, SMMM ve YMM’leri Mercek Altına Aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, son yıllarda kayıt dışı istihdamla mücadelede yoğun bir çalışma yürütüyor. SGK bu defa, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerinde içinde bulunduğu serbest meslek faaliyetinde bulunan meslek guruplarını ( Avukatlar, Mimarlar, Veterinerler gibi)  mercek altına aldı.  HİÇ SİGORTALI ÇALIŞANI OLMAYANLAR MERCEK ALTINDA Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özellikle son dönemde yanında hiç […]

Çek Mağduru Olmayın!

Son aylarda piyasalarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ödenmeyen (karşılıksız) çeklerde ciddi artış gözlenmektedir. Bu çeklerin bir bölümü çeşitli şekillerde dolandırıcılar tarafından piyasaya sürülen çeklerden oluşmaktadır. Bu çeklerin, İşletmeler tarafından gerekli istihbarat yapılmadan, bilinçsizce kabul edilmesi dolandırılmayla sonuçlanmaktadır. Bu haftaki yazımızda, bu çeklerin dolandırıcılar tarafından piyasaya ne şekilde sürüldüğü ve dolandırılmamak için ne tür tedbirlerin alınması konusuna […]

Vergi Affından Yararlananlar Dikkat!

Bilindiği üzere, 2016 yılında 6736 sayılı kanunla, 2017 yılında ise 7020 sayılı kanunla mükelleflere vadesi geçmiş kesinleşmiş vergi ve sigorta prim borçlarını yeniden yapılandırma imkanı tanınmıştı. Söz konusu kanunlar kapsamında başvuruda bulunan mükelleflerin borçları taksite bağlanmıştı. Ancak ilgili kanunlarda belirtilen ödeme şartlarının yerine getirilmeyenlerin yapılandırmaları bozulmuştu. Bu haftaki yazımızda, yapılandırması bozulan mükelleflerin ne yapmaları gerektiği konusuna değineceğiz. […]

Çek Kullanan Şirketlerin Dikkatine!

Uygulamada satıcılara yapılan ödemelerde, gerek firma çeklerinin düzenlenmesinde gerekse müşteri çeklerinin ciro edilmesinde, işletme için hayati öneme sahip hatalar yapıldığı görülmektedir. Yapılan vergi incelemelerinde söz konusu hatalar tespit edilmekte, mükellefler müteselsil sorumluluk uygulamasına muhatap tutulmakta, indirim konusu yapılan KDV’ler reddedilmektedir. Bu haftaki yazımızda, müteselsil sorumluluk uygulamasına muhatap tutulmamak ve olası bir vergi incelemesinde, indirim konusu […]

Danıştay’dan İnşaat Sektörüne Dev Müdahale

İnşaat sektörünü çok yakından ilgilendiren bir kararı Danıştay 4. Dairesi vermiş bulunmaktadır. Söz konusu karar net alanın hesabına yöneliktir. 3 YILDIR SÜREN TARTIŞMALI MEVZU SON BULMUŞTUR Danıştay 4. Dairesinin E.2014/4835, K.2017/2170 sayılı Kararı ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin net alan hesabı ile ilgili “III.B.2.1.3. Net Alan” başlıklı bölümünü esastan görüşülerek iptal edilmiştir. Yaklaşık […]

KHK İle Hazineye Devrolan Şirketlerden Olan Alacaklarınızın Durumu

20 Temmuz 2016 sonrası uygulamaya giren OHAL ile birlikte art arda Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yayınlanmış ve bu KHK’lar ile birlikte birçok şirkete kayyum atanmış veya doğrudan Hazine’ye devrolmuştur. Peki bu şirketlere mal veya hizmet satan şirketlerin durumu ne olacak? Tahsil edemedikleri alacakları için icra veya takip başlatabilecekler mi? İcra veya takip başlatamayacaklarsa bunlara karşılık […]

Binek Araç Satışında KDV Oranına Dikkat!

Hatırlanacağı üzere, ikinci el binek araçların satışında uygulanacak KDV oranına ilişkin değişiklik, 06.04.2008 tarihli ve 26839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmış, yine konuya ilişkin detaylı açıklamalara ise 60 sıra no.lu KDV Sirkülerinin “5.10” bölümünde yer verilmişti. Uygulamada, ikinci el binek veya ticari araç satışlarında yanlış KDV oranlarının hesaplandığı görülmektedir. […]

KDV Beyannamesi Düzenlerken Dikkat!

Bilindiği üzere Gelir İdaresince KDV Beyannamesinde İLAVE EDİLECEK KDV satırı Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi olarak değiştirilmiştir. Ancak uygulamada beyanname düzenlerken yanlışlıkların yapıldığı görülmektedir. Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi bölümüne isminden de anlaşılacağı üzere daha önce indirim konusu yapılan 26 vb. malların teslimi esnasında hesaplanan KDV yazılacaktır. Demirbaşlara ait satışlar (Makine […]

Muhtasar Beyanname Yaparken Bunları Unutmayın!

Muhtasar beyanname hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli bir takım unsurların yapmış olduğumuz kontrollerde çok fazla dikkate alınmadığı görülmüştür. Dikkate alınmayan bu gibi hususlar ise inceleme esnasında eleştiri konusu olmaktadır. Bu haftaki yazımızda bu hususların neler olduğuna değineceğiz. Gider pusulasıyla yapılan alımların muhtasar beyannameye konu olabileceğini unutmayın. Burada hurda mal alımları için yüzde 2, diğer mal […]