Kategori Arşivleri: KÖŞE YAZILARI

Mesleki uzmanlık alanım ve güncel konular üzerinde kaleme aldığım ve bir çok internet sitesinde yer alan köşe yazılarım.

Çetin, 7143 Matrah Artırımı Bozulanların Dikkatine!

Not: Bu yazı Dr.Koray Ateş ile birlikte hazırlanmıştır. Bilindiği üzere,18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanununla mükelleflere, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemleri için matrah ve vergi artırımı imkanı getirilmişti.   TAKSİTLERİ SÜRESİNDE ÖDEME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Bu Kanunla ilk defa, matrah ve vergi artırımında bulunmuş mükelleflere, bu artırımlara ilişkin ödemeleri […]

Danıştay’dan Tarihi Karar: E-Fatura Yerine, Kağıt Fatura Düzenlenmesi Durumunda Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemez

Hatırlanacağı üzere, aşağıdaki Tebliğlerle E-faturaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde; “Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükümleri yer almaktaydı. 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden […]

12 Soruda KGF Kredisi

Bilindiği üzere, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle önceki günlerde hükümet tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi açıklanmıştı. Bu kapsamda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, KGF kredisi olarak verilmek üzere Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye 40 milyar TL kefalet limiti tahsis etti. KGF kredilerinde Kredi Garanti Fonun kefalet oranı %80’dir.Bu durumda banklarca kullandırılacak olan toplam KGF kredi üst limit toplamı 50 milyar […]

KGF Kredisi Alacak Olanlara Müjde!

Bilindiği üzere, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle önceki günlerde hükümet tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi açıklanmıştı. Bu kapsamda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye 40 milyar TL kefalet limiti tahsis etti. Mükellefler arasında KGF kredisi olarak bilinen bu kredi, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla, KOBİ ve KOBİ […]

Sanayi Sicil Belgesi Olmayan İmalatçı İşletmeler İhraç Kayıtlı Satış Yapabilirler Mi?

Bir işletmenin, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı satış yapabilmesinin temel koşulu imalatçı vasfına sahip olmasıdır. Mükellefler arasında, “Tecil-Terkin Sistemi”,“3065’li Satış”, “11/1-c Uygulaması” olarak bilinen ihraç kayıtlı satışı, diğer şartları da taşımak koşuyla sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip imalatçılar yapabilirler. Detaylara girmeden konuya ilişkin doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek isterim. Çoğu zaman işletmenin kapasite […]

Haciz Bildirisine Karşı Yapılması Gerekenler!

Haciz bildirileri, 6183 Sayılı Kanunun 79. maddesi kapsamında, kamu borçlusunun bağlı bulunduğu Alacaklı İdare (Vergi Dairesi, SGK gibi) tarafından, yine aynı kamu borçlusunun alacaklı olduğu üçüncü kişilere gönderilen yazılardır. Bu bildirinin ulaştığı işletmelerin; acaba banka hesaplarıma haciz gelir mi, bu yazı müşterilerime de gider mi, vergi incelmesine alınır mıyım gibi konularda endişeye kapıldıkları görülmektedir. Yazımızın […]

Kamunun Vergi ve Sigorta Prim Alacaklarının Tahsiline İlişkin Çözüm Önerilerimiz

I-) Vergi ve SGK Borçları Yeniden Yapılandırılmalı, Taksit Ödemeleri Ötelenmeli Bilindiği üzere, önceki yıllarda çıkarılmış olan 6736,7020 ve 7143 ayılı kanunlarla Mükellefler, kamuya olan Vergi ve Sigorta prim borçlarını yapılandırmışlardı. Yapılandırmadan yararlanan mükellefler, her ay 6736, 7020 ve 7143 Sayılı üç ayrı yapılandırma kanunu kapsamındaki taksitleri, buna ek olarak yine güncel vergi ve SGK borçlarını […]

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Önemli Bir Detay

Bazı işletmeler aktiflerinde 2 yıldan fazla süredir bulundurdukları ve fiili olarak kullandıkları ancak tapuya tecil ettirmedikleri gayrimenkulleri satışa çıkardıkları zaman hem kurumlar hem de KDV açısından gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanıp yararlanmayacakları konusunda tereddüt etmektedirler. Böyle bir soruya karşılık gayrimenkulün kullanıma başlamadan önce tapuya tescil edilmesi gerekir düşüncesi hâkim olsa da bunun gerçekten böyle olmadığını […]

İcrada Satılan 2.El Araçlarda KDV Oranı Sorunu

İcradan alınan ikinci el araçlarda KDV oranının ne olacağı konusu hem alıcı hem de satıcı nezdinde sürekli tereddüt duyulan konulardan biridir. Vergi mevzuatımızdaki açıklamaların ve tanımlamaların icradan alınan ikinci el araçlar için de geçerli olup olmadığı önem arz etmektedir. Öncelikle vergi mevzuatımızın konu hakkındaki açıklamalarına bir göz atmak gerekirse; 60 No.lu KDV Sirkülerinin  (5.10.3) bölümünde […]

Günlük Kiralık Ev Sahiplerine Kötü Haber !

Hatırlanacağı üzere, 09.06.2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan, 298 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile günlük kiralık olarak kullanılan evlerden elde edilen kiraların, tahsilat ve ödemelerinde tutara bakılmaksızın bankacılık sisteminin kullanılması zorunlu hale getirilmişti. Önceden sadece işyeri kira gelirlerinin tahsilat ve ödemelerinde uygulanan bu zorunluluk, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük kiralık olarak kullanılan […]