İcrada Satılan 2.El Araçlarda KDV Oranı Sorunu

İcradan alınan ikinci el araçlarda KDV oranının ne olacağı konusu hem alıcı hem de satıcı nezdinde sürekli tereddüt duyulan konulardan biridir.

Vergi mevzuatımızdaki açıklamaların ve tanımlamaların icradan alınan ikinci el araçlar için de geçerli olup olmadığı önem arz etmektedir.

Öncelikle vergi mevzuatımızın konu hakkındaki açıklamalarına bir göz atmak gerekirse;

60 No.lu KDV Sirkülerinin  (5.10.3) bölümünde “Kamyonet türü araçlar genellikle birden fazla koltuk sırasına sahiptirler ve biri insan taşınmasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşınmasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelirler. Bununla birlikte, bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafesinin % 50’sinden fazla olması halinde, bu araçlar 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.”

(5.10.4) bölümünde ise “Birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar 87.03 pozisyonu “Armonize Sistem İzahnamesinde” verilen göstergeleri karşılamalıdır. Ancak, arka kısımda güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları ve bağlantı elemanlarının bulunmadığı bir sıra koltuğa sahip olan panelvan türü araçlar, yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmasın 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.”

İfadesi yer almaktadır.

Peki bu durumun istisnası var mıdır? Bir başka deyişle, icrada satılan araçlar için de aynı şey geçerli midir?

Buradaki cevabımız evet olacaktır. Çünkü, KDV oranlarının belirlendiği, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı ve (II) sayılı listede, icrada satılan araçlar için ayrı bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla icrada satılan ikinci el araçlar için, 60 no.lu KDV Sirkülerinde yer alan hususlar çerçevesinde binek veya ticari araç olup olmadığına karar verilecek ve buna göre 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında belirlenen KDV oranları dikkate alınacaktır.