Günlük Kiralık Ev Sahiplerine Kötü Haber !

Hatırlanacağı üzere, 09.06.2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan, 298 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile günlük kiralık olarak kullanılan evlerden elde edilen kiraların, tahsilat ve ödemelerinde tutara bakılmaksızın bankacılık sisteminin kullanılması zorunlu hale getirilmişti. Önceden sadece işyeri kira gelirlerinin tahsilat ve ödemelerinde uygulanan bu zorunluluk, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük kiralık olarak kullanılan evlerden elde edilen kira gelirlerinin tahsilat ve ödemelerinde de uygulanmaya başlandı. Maliye İdaresi, söz konusu düzenleme ile günlük kiralık olarak kullanılan evleri, mesken statüsünden çıkartmış ve kullanım amacı yönüyle işyeri olarak değerlendirilmiştir.

GÜNLÜK KİRAYA VERİLEN DAİRELER İŞYERİ SAYILIYOR

Yukarıda açıklanan düzenlemeye paralel olarak aşağıda ilgili bölümü verilen 05.02.2018 tarihli özelgeye göre; “kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri” adı altında vergi mükellefi olanların, günlük kiraya verdikleri daireler(evler) işyeri sayılmıştır.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 05.02.2018 tarih ve S.  66813766-175.01[33-2017/11]-56068 sayılı özelgesinde;”… Bu itibarla, Belediyeniz yetki alanı sınırları içerisinde bulunan bazı apartmanlardaki konaklama yeri olarak günlük kiraya verilen dairelerin, ticari faaliyetin icrasına tahsis edilmeleri nedeniyle iş yeri sayılmaları ve bu taşınmazlardan alınacak olan bina vergilerinin MESKEN BİNALARI DIŞINDA DİĞER BİNALARA UYGULANAN VERGİ ORANI üzerinden hesaplanması gerekmektedir.” denilmiştir.

 

DAHA FAZLA BİNA (EMLAK) VERGİ ÖDEYECEKLER

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bu özelgeye göre; günlük kiraya verilen dairelerin, emlak vergisi yönünden mesken statüsünden çıkarılarak, diğer binalar statüsüne alınması, günlük kiralık ev sahiplerince daha fazla emlak vergisi ödenmesine neden olacaktır. Sonuç olarak; söz konusu daireler, büyükşehir sınırları dışındaki yerlerde ise, binde 1 oranında ödenen emlak vergisi binde 2, büyükşehir sınırları içindeki yerlerde ise, binde 2 oranında ödenen emlak vergisi binde 4 oranında ödenecektir.