Etiket Arşivleri: Vergi Usul Kanunu

Danıştay’dan Tarihi Karar: E-Fatura Yerine, Kağıt Fatura Düzenlenmesi Durumunda Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemez

Hatırlanacağı üzere, aşağıdaki Tebliğlerle E-faturaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde; “Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükümleri yer almaktaydı. 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4/4/2015 tarihinden […]

Maliye Görüş Değiştirdi! Akıllı Telefonlar İçin Amortisman Oranı, %33,33 Olarak Dikkate Alınacak

Bilindiği üzere, 365 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, cep telefonlarının amortisman süresi 3 yıl, amortisman oranı da  %33,33 olarak belirlenmişti. Ancak, E. Öğretim Görevlisi Koray ATEŞ’in 25.04.2014 tarihli yazısına konu ettiği, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 11.12.2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.04.99.16.01./01-MUK-53 sayılı Özelgesinde, akıllı telefonların el bilgisayarı olarak kabul edildiği ve amortisman süresinin 4 yıl amortisman oranının ise %25 olması gerektiğini belirtmişti. Yine, 27/03/2013 […]

Kira Gelirlerinde İzaha Davet Başladı

Son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapıyor. Bu konuda en son düzenleme, 25 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapıldı. Söz konusu tebliğ ile İzaha davet müessesesinin usul ve esasları belirlendi. Bu haftaki yazımızda, özellikle kira geliri olup bir şekilde […]