Etiket Arşivleri: Sosyal Güvenlik Kurumu

SGK Denetimlerinden Ceza Yememek İçin…

Sosyal Güvenlik Kurumu, özellikle son günlerde, alışılmışın dışında denetim stratejisi uyguluyor. ÖNCE BİLGİLENDİRME ZİYARETİ Sosyal Güvenlik Kurumu, başmüfettişlerini işyerlerine gönderiyor. Görevlendirilen başmüfettişler, şaşıracaksınız ama denetim yapmıyor. Müfettişler, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları, mevzuatın öngördüğü hak ve yükümlülükler, Kurumun ve Devletin uygulamaya koymuş olduğu teşvikler,  kayıtlı işçi çalıştırmanın önemi, kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yapılacak bir denetimde tespiti halinde karşılaşılacak […]

Bağ-Kur’lular Geriye Yönelik Tescil Yaptırarak Borçlarından Kurtulabilirler

Bilindiği üzere, 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 63 üncü madde eklenmişti. Geçici 63 üncü maddeye göre; kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 30 Nisan 2015 itibarıyla 12 […]