Etiket Arşivleri: SGK

Haciz Bildirisine Karşı Yapılması Gerekenler!

Haciz bildirileri, 6183 Sayılı Kanunun 79. maddesi kapsamında, kamu borçlusunun bağlı bulunduğu Alacaklı İdare (Vergi Dairesi, SGK gibi) tarafından, yine aynı kamu borçlusunun alacaklı olduğu üçüncü kişilere gönderilen yazılardır. Bu bildirinin ulaştığı işletmelerin; acaba banka hesaplarıma haciz gelir mi, bu yazı müşterilerime de gider mi, vergi incelmesine alınır mıyım gibi konularda endişeye kapıldıkları görülmektedir. Yazımızın […]

Ödenmeyen SGK Primleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Son dönemlerde ödenmeyen sigorta primleri ile ilgili; ödenmeyen SGK primine ait sadece işveren payının mı yoksa hem işçi hem işveren payının mı kanunen kabul edilmeyen giderlere atılıp atılmayacağı konusunda tereddüt yaşanmaktadır. Bilindiği üzere; 5510 Sayılı Kanun’un Primlerin Ödenmesi başlıklı  88. Maddesinde: “…..Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. “ […]

SGK Denetimlerinden Ceza Yememek İçin…

Sosyal Güvenlik Kurumu, özellikle son günlerde, alışılmışın dışında denetim stratejisi uyguluyor. ÖNCE BİLGİLENDİRME ZİYARETİ Sosyal Güvenlik Kurumu, başmüfettişlerini işyerlerine gönderiyor. Görevlendirilen başmüfettişler, şaşıracaksınız ama denetim yapmıyor. Müfettişler, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları, mevzuatın öngördüğü hak ve yükümlülükler, Kurumun ve Devletin uygulamaya koymuş olduğu teşvikler,  kayıtlı işçi çalıştırmanın önemi, kayıt dışı işçi çalıştırıldığının yapılacak bir denetimde tespiti halinde karşılaşılacak […]

SGK, SMMM ve YMM’leri Mercek Altına Aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, son yıllarda kayıt dışı istihdamla mücadelede yoğun bir çalışma yürütüyor. SGK bu defa, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerinde içinde bulunduğu serbest meslek faaliyetinde bulunan meslek guruplarını ( Avukatlar, Mimarlar, Veterinerler gibi)  mercek altına aldı.  HİÇ SİGORTALI ÇALIŞANI OLMAYANLAR MERCEK ALTINDA Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özellikle son dönemde yanında hiç […]