Etiket Arşivleri: KDV İade İşlemleri

Teşvik Belgesi Kapsamında Satış Yapanlar Dikkat (1.600 TL Cezası Var!)

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesine göre, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır. Yine söz konusu teslimlerin, teslimin yapıldığı ilgili ay KDV beyannamesinde beyan edilmesi ve yine bu teslimin,  “yatırım teşvik belgesi kapsamında makine teçhizat istisnası bildirim formu” doldurularak internet vergi dairesi üzerinden bildiriminin yapılması gerekmektedir. İnternet Vergi Dairesinin, internet sitesinde […]