Etiket Arşivleri: KDV Beyannamesi

İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farklarında Önemli Bir Sorun ve Çözüm Önerisi

Bilindiği üzere, imalatçı aleyhine kur farkı uygulamasında imalatçının ihraç kaydıyla satışına istinaden iadesini istediği KDV tutarı ihracatçı tarafından aleyhine düzenlenen faturaya isabet eden KDV kadar azalmaktadır. Bir başka deyişle iadesini istediği KDV tutarını aleyhine düzenlenen kur farkına isabet eden KDV kadar azaltmaktadır. Uygulamada bazı imalatçı mükellefler beyannamelerini verdikten sonra aleyhe ilişkin oluşan kur farkları nedeniyle […]

KDV Beyannamesi Düzenlerken Dikkat!

Bilindiği üzere Gelir İdaresince KDV Beyannamesinde İLAVE EDİLECEK KDV satırı Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi olarak değiştirilmiştir. Ancak uygulamada beyanname düzenlerken yanlışlıkların yapıldığı görülmektedir. Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi bölümüne isminden de anlaşılacağı üzere daha önce indirim konusu yapılan 26 vb. malların teslimi esnasında hesaplanan KDV yazılacaktır. Demirbaşlara ait satışlar (Makine […]