Etiket Arşivleri: DÜZELTME BEYANNAMESİ

Dikkat! Ocak Ayı KDV Beyannamesine Has Özel Bir Durum

Bilindiği üzere, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının aylık olarak mahsuben iade hakkı bulunmaktadır. Ancak indirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak yıl içinde mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların, izleyen yılın Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “3.5.3.Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede […]