Binek Araç KDV’sinde 1984’te Kaldık

Bilindiği üzere, 25 Ekim 1984 tarihinde kabul edilen 3065 Sayılı KDV Kanunu’un 30. maddesinin  (b) bendine göre; “faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi” mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemiyor.

GEREKÇE, GÜNÜMÜZ KOŞULLARIYLA UYUŞMUYOR…

3065 Sayılı KDV Kanun’un 33. Maddesinin ikinci paragrafında açıklanan gerekçede; “Özel (Binek)  otomobillerin muvazaalı olarak işletmeye sokulması suretiyle özel tüketimin teşvik edilmemesi ve vergi kaybına sebebiyet verilmemesi amaçlanmıştır.” deniliyor.

Dikkat edilirse kanun, bundan 33 yıl önce çıkarılmış, gerekçesi de 33 yıl öncesindeki şartlara göre hazırlanmış. O dönemlerde binek araçların ticarette çok kullanılmadığını biliyoruz. Ama günümüz koşullarında durum öyle mi? O günlerde özel araç olarak nitelendirilen araçlar, günümüzde pazarlama sektörünün en önemli ticaret aracı. Koşullar değişiyor, ticaret biçimi değişiyor, ancak KDV Kanunu’nun ilgili maddesi değişmiyor. Sonuç olarak bu gerekçe, günümüz koşullarıyla uyuşmuyor.

İŞLETMELER MAĞDUR OLUYOR

Özellikle araç alım satımı yapan işletmelerin, binek araç alımında ödedikleri %18 oranındaki KDV’yi indirim konusu yapamamaları ve söz konusu araçların satışında %1 oranında KDV tahsil ediyor olmaları bu tür işletmeleri mağdur ediyor.(Aynı mağduriyet, işletmede kullanılmak üzere binek araç satın alanlar için de geçerli.) %17 oranındaki KDV yükü söz konusu işletmeler üzerinde kalıyor ve iade alınamıyor.

Katma Değer Vergisi Kanunun 30. maddesinde, binek araç alımında KDV indirim konusu yapılamaz deniliyor, ancak KDV’nin gider yazılmasında yani vergi matrahından düşülmesinde bir sakınca yok. Ancak bu düzenleme, işletmelerin mağduriyetini gidermeye yetmiyor. Bize göre; binek araç alımında ödenen KDV’nin gider yazılması ile indirim konusu yapılması arasındaki, işletmeler aleyhine ortaya çıkan bariz farkın, birileri tarafından görülmesi ve işletmelerin bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor.

SAHTE BELGE KULLANIMINI ARTIRIYOR

Günümüz koşullarında, işletmelerin binek araç alımında ödedikleri KDV’yi indirememeleri sahte belge kullanımını tetikliyor. Binek araç alımında ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV açığının sahte belgelerle kapatılmasının yolunu açıyor.

DÜZENLEME YAPILMALI

Binek araç alımında, işletmeler tarafından ödenen KDV’nin indirim konusu yapılabilmesine olanak sağlayacak, 33 yıl öncesine ait KDV Kanunu’nun ilgili maddesi ivedilikle değiştirilerek,  işletmelerin mağduriyeti giderilmeli ve sahte belge kullanımının önüne geçilmelidir.

*****

Kadın meslektaşlarımız tarafından kurulmuş, yine kadın meslektaşlarımızın farkındalığını ve dayanışmasını artırmak için muhasebe bilimi adına, kadınlar adına faydalı çalışmalar yapan bir dernek var ve bu derneğe erkek meslektaşlarımızda onursal üye olabiliyorlar. Bu dernek, Kayseri Kadın Muhasebeciler Derneği kısa adıyla Kamuder. Bu girişimleri nedeniyle kurucu başkan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Rabia Çamdal‘ı ve kurucuları tebrik ediyorum.