Anneye Vergi Yok Kayınvalideye Vergi Var

2015 yılına ait kira gelirlerinin beyan dönemi 25 Mart 2016 tarihinde sona eriyor. Bu tarih, aynı zamanda 2015 yılında gerçek anlamda elde edilen konut kira gelirlerinin ve gerçek anlamda elde edilmeyen emsal kira gelirlerinin de beyan süresinin sona ereceği tarih oluyor.

Konutun, kimlere kiraya verilmesi durumunda emsal kira bedeli esasının uygulanacağı ya da uygulanmayacağı, Gelir Vergisi Kanunun 73’üncü maddesinde açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunun 73’üncü maddesine göre, kiraya verilen konut için yıllık kira geliri, konutun emlak vergisi değerinin yüzde 5’inden az olamıyor. Buna, “Emsal Kira Bedeli” deniliyor.

Kayınvalideye Konut Tahsisine Vergi Var

Adınıza kayıtlı konutunuzu bedelsiz olarak, annenizin kullanımına tahsis ederseniz vergi yok. Ancak, söz konusu konutu yine bedelsiz olarak, eşinizin annesinin kullanımına tahsis ederseniz vergi var. Çünkü anneniz, Medeni Kanuna göre usul (üstsoy) kapsamına giriyor ancak eşinizin annesi bu kapsama girmiyor. Bundan dolayı, kayınvalidenizin kullanımına tahsis ettiğiniz konutun emlak vergisi değerinin yüzde beşi tutarında kira geliri elde etmiş sayılıyorsunuz. Bu durumda, gerçekte elde etmediğiniz ancak vergi kanunlarına göre elde ettiğiniz varsayılan,  emsal kira bedeli üzerinden vergi ödemek zorunda kalıyorsunuz…

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından verilen 19.08.2015 tarih ve 84098128-120.05.04[73-2015-2]-384 sayılı Özelgede:

…mülkiyeti adınıza kayıtlı gayrimenkulü bedelsiz olarak kayınvalide ve kayınpederinizin ikametine bıraktığınızı belirterek, söz konusu gayrimenkul nedeniyle gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi vermenizin gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

…, adınıza kayıtlı olan gayrimenkulü bedelsiz olarak ikametlerine bıraktığınız kayınvalide ve kayınpederiniz ile aranızdaki bağın “Kayın Hısımlığı” olması nedeniyle, anılan gayrimenkul için emsal kira bedeli uygulamak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekmektedir.

Dede veya Nine’ye Konut Tahsisine Vergi Yok

Gelir Vergisi Kanunun 73’üncü maddesinde, binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedelinin hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Medeni Kanunda usul (üstsoy); anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve bunların anne ve babaları, Füru (altsoy) ise; evlatlar, torunlar ve bunların çocukları olarak tanımlanmıştır.

Görüleceği üzere, adınıza kayıtlı konutu bedelsiz olarak; ninenizin veya dedenizin kullanımına tahsis ederseniz vergi yok, eşinizin ninesine veya dedesine tahsis ederseniz vergi var.