12 Soruda KGF Kredisi

Bilindiği üzere, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle önceki günlerde hükümet tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi açıklanmıştı. Bu kapsamda, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, KGF kredisi olarak verilmek üzere Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye 40 milyar TL kefalet limiti tahsis etti. KGF kredilerinde Kredi Garanti Fonun kefalet oranı %80’dir.Bu durumda banklarca kullandırılacak olan toplam KGF kredi üst limit toplamı 50 milyar TL olacaktır.

KGF Limiti Artırılmalı

Kredi Garanti Fonu 2018 yılı faaliyet raporlarına baktığımızda, 2018 yılında toplamda 322 milyar 809 milyon liralık KGF kredisi kullandırılmıştı. Bu krediden, 440.762 işletme yararlanmış ve her bir işletme ortalama 732 bin lira kredi almıştı.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi ile tahsis edilen rakam 50 milyar liradır.2018 yılındaki işletme sayısının hiç artmadığını düşünsek bile, bu 50 milyar lirayı, 440.762 işletmeye eşit olarak paylaştırdığımızda işletme başına alınabilecek KGF kredisi tutarı (50 milyar/440.762) sadece 113 bin lira olmaktadır. Görüldüğü üzere, bu kredi tutarı günümüz şartlarına göre çok ama çok düşüktür. KGF kredisi almak için banka şubelerine giden işletmeler hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bu nedenle KGF Kredilerinin işlemeler için İstikrar kalkanı olması isteniyorsa, 40 milyar liralık limit en az 250 milyar liraya çıkarılmalıdır

1.Hazine garantili KGF kredisini kimler alabilecek?

Kobiler, Kobi kapsamında sayılan işletmeler, Kobi tanımı dışında kalan işletmeler ile bireysel başvuru yapanlar.

30.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2325 sayılı Kararın,2. Maddesi ile ilk defa bireysel kredilerde kapsama dahil edildi.

2.KOBİ ne demek?

250 kişiden az yıllık çalışanı bulunan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanır.

3.KOBİ kapsamında sayılan işletmeler hangileridir?

Kobi kapsamında sayılan işletmeler; Esnaf ve Sanatkarlar (Bakkal, manav gibi), Serbest Meslek Mensupları(Mali Müşavir, Avukat gibi), Tarımsal İşletmeler, Çiftçiler olarak tanımlanabilir.

4.KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler hangileridir?

Kobi tanımı dışında kalan işletmeler; havayolu işletmeleri, seyahat acenteleri, gemi sanayi işletmeleri, ihracatçılar ve diğer işletmeler olarak tanımlanabilir.

5.KGF kredisi hangi bankalardan alınabilecek?

Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla kullanılabilecek.

6.KGF kredisi en son hangi tarihe kadar alınabilecek?

30 Mart 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihe kadar KGF kredisi alınabilecek

7.Vergi ve sigorta borcu olanalar KGF kredisi alabilecekler mi?

Vergi ve sigorta borcu olanalar 31.12.2020 tarihine kadar KGF kredisi alabilecekler.2020 yılının sonuna kadar KGF kredisi almak isteyenlere vergi veya sigorta borcun var mı sorusu sorulmayacak, bu kişilerden Vergi ve SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek.

(BKZ. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2325 sayılı Karar, Geçici Madde-6)

8.KGF kredisi alabilmek için başka şart var mı? Çalışan sayılarımızda azaltma yapabilir miyiz?

KGF kredisi kullanacak işletmelerin, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle çalışana sayılarında, kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları şartı var. Bu konun takibi için işletmelerden belirli periyotlarda tespit raporu istenebilecek.

9.Kim ne kadar KGF kredisi alabilecek?

Yıllık cirosu (net satışları) 25 milyona kadar olan işletmeler en fazla 10 milyon (TL), Yıllık cirosu (net satışları) 25 milyondan çok 125 milyondan az olan işletmeler en fazla 50 milyon (TL), Yıllık cirosu (net satışları) 100 milyon ve üzerinde olan işletmeler en fazla 125 milyon (TL)  KGF Can suyu kredisi alabilecekler.

10.KGF kredisinin, faiz, geri ödeme şartları ve vadesi nasıl olacak?

Kullanılan KGF kredisi, % 7,5+1,5 faizli, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 vadeli olacak.

11.Daha önce KGF kredisi almış ve taksitleri ödemeleri devam eden işletmeler tekrar KGF kredisi alabilecekler mi?

Daha önce KGF kredisi kullanmış olanlar ile taksit ödemeleri devam eden işletmelerde KGF kredisi kullanılabilecekler.

12.İflas, iflas erteleme veya konkordato kararı olan işletmeler KGF kredisi alabilirler mi?

İflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olan işletmeler KGF kredisi alamazlar. Ayrıca bu işletmelerde %25 ve üzeri hissesi bulunan ortakların, sahibi olduğu işletmelerde bu krediden faydalanamazlar.